2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 2-23/30-1-2018

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 2-24/30-1-2018

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 2-25/30-1-2018

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 2-26/30-1-2018

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 2-27/30-1-2018

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 2-28/30-1-2018

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 2-29/30-1-2018

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 2-30/30-1-2018

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 2-31/30-1-2018

θΕΜΑ 10

Απόφαση 2-32/30-1-2018

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 2-32.1/30-1-2018

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 2-32.2/30-1-2018
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2018 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης