Κανονισμός Ύδρευσης Αποχέτευσης ΔΕΥΑΚ

Απόφαση 12-114/30-06-2020

Έγκριση νέου κανονισμού Ύδρευσης & Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Φ.Ε.Κ. ΔΕΥΑ Κιλκίς Κανονισμός Ύδρευσης Αποχέτευσης ΔΕΥΑΚ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης