Οκτώβριος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων έτους 2014.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στις παραμέτρους Αρσενικού και Μόλυβδου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 144 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2014 Οκτώβριος
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης