ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 16-236/20-9-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 16-237/20-9-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 16-238/20-9-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 16-239/20-9-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 16-240/20-9-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 16-241/20-9-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 16-242/20-9-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 16-243/20-9-2017

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 16-244/20-9-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης