ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

“ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΩ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ”,Κ.Α.Ε.61.00.01.03, Προϋπολογισμού: 9.865,80 € (πλέον Φ.Π.Α).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

"ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΩ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΠΑΛΑΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗ"
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΜΑΪΟΣ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης