7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021

ΑΠΟΦ_60.2021_ΑΔΑ_6ΝΩΒΟΛΚ8-ΖΟ3

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΦΩΤΟΒΟΛ_ΤΡΙΤΣΗΣ νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΑΠΟΦ_61_ΠΡΟΣΛΗΨ_ΟΑΕΔ_55-67_ΑΔΑ_Ψ7ΓΒΟΛΚ8-Ψ67

Πρόσληψη μέσω ΟΑΕΔ πέντε (5) ατόμων από το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης