Αποχέτευση περιοχής Β ακαθάρτων – γ, δ Ομβρίων

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης από PVC διαμέτρου Φ160 μήκους 8125 μέτρων , Φ200 μήκους 10250 μέτρων, Φ250 μήκους 12835 μέτρων, Φ315 μήκους 2255 μέτρων και Φ355 μήκους 2000 μέτρων με αντίστοιχα προκατασκευασμένα φρεάτια αποχέτευσης. Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες  των εξής διαμέτρων Φ400 μήκους 360 μέτρων, Φ500 μήκους 935 μέτρων, Φ600 μήκους 545 μέτρων, Φ800 μήκους 545 μέτρων, Φ1000 μήκους 195 μέτρων, Φ1200 μήκους 2200 μέτρων, Φ1400 μήκους 350 μέτρων και Φ1600 μήκους 601 μέτρων με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής και επισκέψεως, οι συνδέσεις των φρεατίων υδροσυλλογής με το δίκτυο θα γίνουν με αγωγούς από PVC Φ315 μήκους 1330 μέτρων.Αρχική Έργα Ταμείο Συνοχής Αποχέτευση περιοχής Β ακαθάρτων – γ, δ Ομβρίων
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης