11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 11-165/29-5-2018

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 11-166/29-5-2018

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 11-167/29-5-2018

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 11-168/29-5-2018

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 11-169/29-5-2018

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 11-170/29-5-2018

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 11-171/29-5-2018

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 11-172/29-5-2018

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 11-173/29-5-2018

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 11-174/29-5-2018

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 11-175/29-5-2018

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 11-176/29-5-2018

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 11-177/29-5-2018

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 11-178/29-5-2018

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 11-179/29-5-2018

ΘΕΜΑ 16

Απόφαση 11-180/29-5-2018

ΘΕΜΑ 17

Απόφαση 11-181/29-5-2018

ΘΕΜΑ 18

Απόφαση 11-182/29-5-2018
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2018 11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης