ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 7-105/4-5-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 7-106/4-5-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 7-107/4-5-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 7-108/4-5-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 7-109/4-5-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 7-110/4-5-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 7-111/4-5-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 7-112/4-5-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης