3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 3-37/22-2-2018

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 3-38/22-2-2018

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 3-39/22-2-2018

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 3-40/22-2-2018

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 3-41/22-2-2018

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 3-42/22-2-2018

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 3-43/22-2-2018

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 3-44/22-2-2018

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 3-45/22-2-2018

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 3-46/22-2-2018

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 3-47/22-2-2018

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 3-48/22-2-2018

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 3-49/22-2-2018

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 3-50/22-02-2018

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 3-51/22-02-2018
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2018 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης