ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση11-163/6-7-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση11-164/6-7-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση11-165/6-7-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση11-165.1/6-7-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση11-165.2/6-7-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση11-166/6-7-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση11-167/6-7-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση11-168/6-7-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση11-169/6-7-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση11-170/6-7-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης