12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦ_111.2020

ΕΗΔ_ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ.12η_συν

ΑΠΟΦ_112.2020

ΕΗΔ_ΑΣΦΑΛ_ΜΗΧΑΝ_ΑΔΑ_97ΣΤΟΛΚ8-ΙΛ9

ΑΠΟΦ_113.2020

ΕΗΔ_ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ

ΑΠΟΦ_114.2020

ΕΓΚΡΙΣΗ_ΝΕΟΥ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ_ΥΔΡΕΥΣΗΣ_ΑΔΑ_Ψ8ΑΥΟΛΚ8-2ΑΕ

ΑΠΟΦ_116.2020_

1η_ΠΑΡΑΤΑΣΗ _ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ_Β'ΦΑΣΗ)_ΑΔΑ_Ψ023ΟΛΚ8-ΓΙΜ

ΑΠΟΦ_117.2020

ΕΓΚΡΙΣ_ΠΡΑΚΤΙΚ_ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ_ΥΛΙΚ_ΑΔΑ_6ΗΧ9ΟΛΚ8-ΓΓΣ

ΑΠΟΦ_118.2020

ΕΓΚΡΙΣΗ_ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠ_ΕΜΦΑΚΕΛ_ΔΙΑΝΟΜ_ΛΟΓΑΡ_ΑΓΟΝΟΣ_ΑΔΑ_Ω23ΔΟΛΚ8-ΗΨΕ

ΑΠΟΦ_119.2020

ΕΓΚΡΙΣ_ΑΠΕΥΘ_ΑΝΑΘΕΣ_ΑΠΟ_Γ.Δ_ΕΚΤΥΠ.ΔΙΑΝΟΜ_ΑΔΑ_984ΚΟΛΚ8-Α03

ΑΠΟΦ_120.2020

ΕΓΚΡΙΣΗ_ΤΕΥΧΩΝ_ΕΚΤΥΠΩΣ_ΕΜΦΑΚΕΛ_ΔΙΑΝΟΜ_ΛΟΓΑΡ_ΑΔΑΜ_20REQ006970586

ΑΠΟΦ_123.2020

ΕΓΚΡΙΣΗ_ΜΕΛΕΤ_ΚΟΠΗ_ΠΡΑΣΙΝΟΥ_ΑΔΑ_6ΡΦΦΟΛΚ8-4ΥΚ

ΑΠΟΦ_124.2020

_ΑΝΑΘΕΣΗ_ΕΝΤΟΜΟΚΤ_ΜΥΟΚΤ_ΑΔΑ_9ΛΑΦΟΛΚ8-4ΗΚ

ΑΠΟΦ_125.2020_

ΑΝΑΘΕΣΗ_ΤΕΧΝΙΚΟΥ_ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_ΑΔΑ_60ΤΟΟΛΚ8-ΒΔ2

ΑΠΟΦ_126.2020_

ΠΑΡΑΤΑΣ_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣ_ΥΔΡΟΜ_ΣΦΡΑΓΙΔ_ΑΔΑ_ΩΒΝΒΟΛΚ8-ΦΩ0

ΑΠΟΦ_127.2020

_ΑΝΑΘΕΣΗ_ΣΥΜΒΟΛ_ΜΙΣΘ_ΑΓΡΟΤ_ΣΤΑΥΡ_ΑΔΑ_ΩΥΥΩΟΛΚ8-ΟΘΟ

ΑΠΟΦ_128.2020_

ΑΝΑΘΕΣΗ_ΕΠΙΣΚΕΥΗ.JCB40592_ΑΔΑ_61Η2ΟΛΚ8-ΝΟΟ

ΑΠΟΦ_129.2020

ΑΝΑΘΕΣΗ_ΕΠΙΣΚΕΥΗ_ΠΟΜΟΝ_ΒΑΠΤΙΣΤΗ_ΑΔΑ_6Ψ93ΟΛΚ8-1ΓΠ

ΑΠΟΦ_130.2020

ΑΝΑΘΕΣΗ_ΕΡΓΑΣ_Α-Σ_Ν.ΑΓΙΟΝΕΡΙ_ΑΔΑ_64ΒΛΟΛΚ8-ΔΒΑ

ΑΠΟΦ_131.2020

ΑΝΑΘΕΣ_ΕΡΓΑΣΙΕΣ_ΔΙΑΜΟΡΦ_ΓΕΩΤΡ_Γ4_ΑΔΑ_ΩΩΓΧΟΛΚ8-ΜΙΜ

ΑΠΟΦ_134.2020

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣ_ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ_ΑΔΑ_6ΑΚΒΟΛΚ8-Ι9Ξ

ΑΠΟΦ_135.2020

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ

ΑΠΟΦ_136.2020

ΟΡΙΣΜΟΣ_ΕΠΙΤΡ_ΠΑΡΑΛ_ΕΕΛ_ΣΑΝΤΑΣ_ΑΔΑ_Ω21ΕΟΛΚ8-ΣΕΙ

ΑΠΟΦ_137.2020

ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΠΟΦ_139.2020

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.ΤΡΙΤΣΗΣ
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020 12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης