ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Ανοικτός Ηλ/κός Διαγωνισμός

«Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (ΜasterPlan) και Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δ. Κιλκίς»,πρ/μου: 196.363,65€ (πλεον ΦΠΑ) ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ:87765,1
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης