Ανοικτός Ηλ/κός Διαγωνισμός

Παράταση της ημερομηνίας αποσφράγισης του Διαγωνισμού

« Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan) και Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ. Κιλκίς», με Α/Α Συστήματος 88002 και 87998 αντίστοιχα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (ΜasterPlan) Δήμου Κιλκίς και Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού της Δήμου Κιλκίς» , προυπολογισμου: 196.363,65€ (πλεον ΦΠΑ)
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 Ανοικτός Ηλ/κός Διαγωνισμός
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης