ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 14/2013

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 15/2013

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 15.1/2013

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 16/2013

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 17/2013

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 18/2013

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 19/2013

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 20/2013

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 21/2013

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 22/2013

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 23/2013

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 24/2013

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 25/2013

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 26/2013

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 27/2013

ΘΕΜΑ 16

Απόφαση 28/2013

ΘΕΜΑ 17

Απόφαση 29/2013

ΘΕΜΑ 18

Απόφαση 30/2013

ΘΕΜΑ 19

Απόφαση 31/2013

ΘΕΜΑ 20

Απόφαση 32/2013

ΘΕΜΑ 21

Απόφαση 33/2013

ΘΕΜΑ 22

Απόφαση 34/2013

ΘΕΜΑ 23

Απόφαση 35/2013

ΘΕΜΑ 24

Απόφαση 36/2013

ΘΕΜΑ 25

Απόφαση 37/2013

ΘΕΜΑ 26

Απόφαση 38/2013

ΘΕΜΑ 27

Απόφαση 39/2013

ΘΕΜΑ 28

Απόφαση 40/2013

ΘΕΜΑ 29

Απόφαση 41/2013

ΘΕΜΑ 30

Απόφαση 42.1/2013

ΘΕΜΑ 31

Απόφαση 42/2013

ΘΕΜΑ 32

Απόφαση 43/2013

ΘΕΜΑ 33

Απόφαση 44/2013

ΘΕΜΑ 34

Απόφαση 45/2013
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2013 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης