ΕΝΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 9-125/30-5-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 9-126/30-5-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 9-127/30-5-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 9-128/30-5-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 9-129/30-5-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 9-130/30-5-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 9-13130-5-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 9-132/30-5-2017

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 9-133/30-5-2017

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 9-134/30-5-2017

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 9-135/30-5-2017

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 9-136/30-5-2017

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 9-137/30-5-2017

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 9-138/30-5-2017

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 9-139/30-5-2017

ΘΕΜΑ 16

Απόφαση 9-140/30-5-2017

ΘΕΜΑ 17

Απόφαση 9-141/30-5-2017

ΘΕΜΑ 18

Απόφαση 9-142/30-5-2017

ΘΕΜΑ 19

Απόφαση 9-143/30-5-2017

ΘΕΜΑ 20

Απόφαση 9-144/30-5-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΕΝΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης