ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση1-1/12.1.2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση1-2/12.1.2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση1-3/12.1.2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση1-4/12.1.2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση1-5/12.1.2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση1-6/12.1.2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση1-7/12.1.2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση1-8/12.1.2017

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση1-9/12.1.2017

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση1-10/12.1.2017

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση1-11/12.1.2017

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση1-12/12.1.2017

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση1-13/12.1.2017

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση1-14/12.1.2017

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση1-15/12.1.2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης