4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦ_43.2020_ΕΗΔ_

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦ_44.2020_

ΕΗΔ_ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.11-2020_ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛ

ΑΠΟΦ_47.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_2_ΠΡΑΚ_ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ_ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ_ΕΡΓΑ_ΔΙΑΡ_ΑΔΑΜ_20AWRD006439313

ΑΠΟΦ_48.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_2ου_ΠΡΑΚΤ_ΚΑΤΑΚΥΡΩΣ_ΑΓΩΓΟΙ_ΟΜΒΡΙΩΝ_ΑΝΤΙΠΛ_ΑΔΑ_6Δ79ΟΛΚ8-1ΓΘ

ΑΠΟΦ_50.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_ΤΕΥΧ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ_ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ_ΑΔΑ_ΨΜΘΛΟΛΚ8-0Β7

ΑΠΟΦΑΣΗ: 51/05-03-2020

Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού: 21.240,00 Ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΑΠΟΦ_52.2020_

ΕΓΚΡ_ΔΑΠΑΝ_ΑΔΑ_64ΡΨΟΛΚ8-ΦΔΙ
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020 4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης