18Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦ_214.2020_ΕΗΔ_

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡ.Σ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ_18_ΣΥΝ

ΑΠΟΦ_217.2020_

ΤΙΜΟΛΟΓ_ΠΟΛΙΤ.2021_ΑΔΑ_ΩΖΦΜΟΛΚ8-ΠΙ4

ΑΠΟΦ_218.2020_

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΌΔΩΝ- ΕΞΌΔΩΝ ΔΕΥΑΚ 2021

ΑΠΟΦ_220.2020_

ΤΡΟΠΟΠ_ΑΠΟΦ_Δ.Σ_14-171_ΠΑΜΠΑΛΟ_ΑΔΑ_6ΒΟΚΟΛΚ8-ΝΘΟ

ΑΠΟΦ_221.2020

_ΕΓΚΡΙΣ_1ου_ΠΡΑΚ_ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ_Η_Μ_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΑΠΟΦ_222.2020_

ΑΝΑΘΕΣ_ΟΡΙΣ_ΜΕΛΕΤ_ΓΑΛΛΙΚΟΥ_ΑΔΑ_6ΥΗΛΟΛΚ8-9ΓΝ

ΑΠΟΦ_223.2020_

ΑΝΑΘΕΣΗ_ΕΠΙΣΚΕ_ΑΠΟΦΡΑΚ_ΑΔΑ_Ω02ΠΟΛΚ8-68Ω

ΑΠΟΦ_224.2020_

ΕΓΚΡΙΣ_ΝΕΟΥ ΟΕΥ_ΑΔΑ_ΩΤ1ΛΟΛΚ8-ΥΚΨ
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020 18Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης