ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης