ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΧΑΡΤΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ»προϋπολογισμός 12.525.09€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥ ΥΨΥΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 31.105,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης