5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021

ΑΠΟΦ_35.2021

ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ

ΑΠΟΦ_36.2021_ΑΔΑ_6Υ0ΘΟΛΚ8-0ΑΞ

ΕΓΚΡΙΣ_ΤΕΥΧΩΝ_ΨΗΦΙΑΚΑ_ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

ΑΠΟΦ_37.2021_ΑΔΑ_6ΚΩΝΟΛΚ8-ΠΡΛ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ «Προμήθεια & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων, ισχύος 496 KWp , ±3%, με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering»

ΑΠΟΦ_39.2021_ΑΔΑ_6ΤΡΩΟΛΚ8-ΞΗΙ

Κατάθεση αίτησης στον ΟΑΕΔ, επιμήκυνσης του επιδοτούμενου προγράμματος για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, κατά ένα (1) επιπλέον έτος για έναν (1) εργαζόμενο ΙΔΟΧ.
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης