ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 4-48/9-3-2017

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 4-49/9-3-2017

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 4-50/9-3-2017

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 4-51/9-3-2017

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 4-52/9-3-2017

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 4-53/9-3-2017

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 4-54/9-3-2017

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 4-55/9-3-2017

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 4-56/9-3-2017

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 4-57/9-3-2017

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 4-58/9-3-2017

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 4-59/9-3-2017

ΘΕΜΑ 13

Απόφαση 4-60/9-3-2017

ΘΕΜΑ 14

Απόφαση 4-61/9-3-2017

ΘΕΜΑ 15

Απόφαση 4-62/9-3-2017

ΘΕΜΑ 16

Απόφαση 4-63/9-3-2017

ΘΕΜΑ 17

Απόφαση 4-64/9-3-2017

ΘΕΜΑ 18

Απόφαση 4-65/9-3-2017

ΘΕΜΑ 19

Απόφαση 4-66/9-3-2017
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης