5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1

Απόφαση 5-68/13-3-2018

ΘΕΜΑ 2

Απόφαση 5-69/13-3-2018

ΘΕΜΑ 3

Απόφαση 5-70/13-3-2018

ΘΕΜΑ 4

Απόφαση 5-71/13-3-2018

ΘΕΜΑ 5

Απόφαση 5-71/13-3-2018

ΘΕΜΑ 6

Απόφαση 5-721/13-3-2018

ΘΕΜΑ 7

Απόφαση 5-73/13-3-2018

ΘΕΜΑ 8

Απόφαση 5-74/13-3-2018

ΘΕΜΑ 9

Απόφαση 5-75/13-3-2018

ΘΕΜΑ 10

Απόφαση 5-76/13-3-2018

ΘΕΜΑ 11

Απόφαση 5-77/13-3-2018

ΘΕΜΑ 12

Απόφαση 5-78/13-3-2018
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2018 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης