2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021

ΑΠΟΦ_6.2021_ΕΗΔ_

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ_ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ_ΗΜΕΡ_ΔΙΑΤΑΞ_2ΗΣ ΣΥΝΕΔ

ΑΠΟΦ_7.2021_ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ένταξη του έργου με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΔΑ_Ψ694ΟΛΚ8-ΛΕΘ

ΑΠΟΦ_8.2021_ΑΔΑ_ΩΜΘΨΟΛΚ8-5ΑΙ

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67

ΑΠΟΦ_9.2021.ΑΔΑ_ΩΧΚ7ΟΛΚ8-Η9Μ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΩΤΏΝ ΕΛΕΓΚΤΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ ΧΡΗΣΗΣ2018

ΑΠΟΦ_10.2021_ΑΔΑ_Ω3ΥΕΟΛΚ8-ΑΥ9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΑΠΟΦ_11.2021__ΑΔΑ_ΨΖΤΤΟΛΚ8-ΥΩΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2021-2022

ΑΠΟΦ_13.2021_ΑΔΑ_ΡΞΧΕΟΛΚ8-ΩΨΚ

ΑΝΑΘ_ΔΙΚΑΣΤΙΚ_ΕΠΙΜΕΛ_ΕΠΙΔ

ΑΠΟΦ_14.2021_ΑΔΑ_ΨΗΒΦΟΛΚ8-2ΟΘ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΞΌΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦ_16.2020_ΑΔΑ_6ΘΘΘΟΛΚ8-ΘΩΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΟΦ_27.2021_ΑΔΑ_ΨΝ8ΕΟΛΚ8-Φ66

ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης