«ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Β΄ΦΑΣΗ»,

PERILIPSI_ΕΜΒΛΗΜ_Β'ΦΑΣΗ_

ΑΔΑ_ΩΜΗΨΟΛΚ8-ΙΕΝ
Αρχική Έργα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς» «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Β΄ΦΑΣΗ»,
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης