1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021

ΑΠΟΦ_1.2021_

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦ_2.2021

_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝ.ΔΕΛΤΙΟ_ΥΣΡΕΥΣΗ

ΑΠΟΦ_3.2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝ.ΔΕΛΤΙΟ_ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΠΟΦ_4.2021

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΗ: 1-5/21-01-2021_ΑΔΑ_6Ω36ΟΛΚ8-ΖΚΜ

Έγκριση 3ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ», προϋπολογισμού 1.489.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).
Αρχική ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποφάσεις Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης