Ιανουάριος 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕTΑΛΟYΔΑΣ DN100 ΚΑΙDN80"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΑΤΟΥ»
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 Ιανουάριος 2019
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης