Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση με τίτλο «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ_ΩΒΣ6ΟΛΚ8-46Ε

«Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

«Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ Α TMHMA 1-ΤΕΧΝ.ΠΕΡ

«Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς»
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση με τίτλο «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης