ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΈΤΟΥΣ 2020»Προϋπολογισμού 36.050,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 31.105,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)του Προγράμματος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης