ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προϋπολογισμού 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

«Αντικαταστάσεις υδρομέτρων, Διακοπή συνδέσεων λόγω οφειλής, Επανασυνδέσεις από διακοπή, Τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας στα υδρόμετρα»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προϋπολογισμού 32.758,70 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΥ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΈΤΟΥΣ 2019»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ AA ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (80829)] ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.430.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης