ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προϋπολογισμού 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Αντικαταστάσεις υδρομέτρων, Διακοπή συνδέσεων λόγω οφειλής, Επανασυνδέσεις από διακοπή, Τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας στα υδρόμετρα»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Αντικαταστάσεις υδρομέτρων, Διακοπή συνδέσεων λόγω οφειλής, Επανασυνδέσεις από διακοπή, Τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας στα υδρόμετρα»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«Αντικαταστάσεις υδρομέτρων, Διακοπή συνδέσεων λόγω οφειλής, Επανασυνδέσεις από διακοπή, Τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας στα υδρόμετρα»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«Αντικαταστάσεις υδρομέτρων, Διακοπή συνδέσεων λόγω οφειλής, Επανασυνδέσεις από διακοπή, Τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας στα υδρόμετρα»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«Αντικαταστάσεις υδρομέτρων, Διακοπή συνδέσεων λόγω οφειλής, Επανασυνδέσεις από διακοπή, Τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας στα υδρόμετρα»

ΤΕΥΔ ΑΡΘΡΟΥ 79_ν4412

Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 79 Ν.4412/2016

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Αντικαταστάσεις υδρομέτρων, Διακοπή συνδέσεων λόγω οφειλής, Επανασυνδέσεις από διακοπή, Τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας στα υδρόμετρα»Προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον ΦΠΑ)
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προϋπολογισμού 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης