ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020». Προϋπολογισμού 4.000,00€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 40.490,80 €(πλέον ΦΠΑ 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ 86635)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 300.050,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης