ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Συλλογή, μεταφορά και διάθεση ιλύος & παραπροιόντων Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, Καστανιών, Κρηστώνης και Δροσάτου Έτους 2019». Προϋπολογισμού: 57.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2019» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:30.600€ (ΠΛΈΟΝ ΦΠΑ)
Αρχική Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί 2019 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.4 · © Ultravision · Όροι χρήσης